Seminarier vt 2022

Skolfederation fortsätter sin seminarieverksamhet även under vårterminen 2022.

Skolans digitalisering är pågående och det finns ett fortsatt behov för huvudmännen att diskutera utmaningar och ta del av andras erfarenheter. Syftet med seminariet är att lära av varandra och ta del av varandras lösningar för att undvika att var och ska behöva uppfinna hjulet på egen hand.

Vi arbetar med agendor och innehåll för respektive seminarium men det går att anmäla sig redan nu! Länk till anmälan finns under respektive seminarium.

 

Digitala nationella prov (DNP)

2022-04-13 Leverantörernas lösningar för digitala nationella prov (DNP) Uppföljande seminarium

2022-05-11 Planering för digitala nationella prov (DNP)

 

Provisionering

2022-02-23 Infrastruktur och standarder för beställning och leverans

2022-05-25 Provisionering för digitala nationella prov (DNP)

 

Personuppgiftshantering och GDPR:s krav

2022-02-09 Konsekvensbedömning för digitala nationella prov (DNP)

2022-04-27 Praktisk hantering av personuppgifter i skolan

 

Digitala läromedel

2022-03-23 Digitala läromedel: Beställning och leverans

 

E-id i skolan

2022-03-09 E-id och behörighet för skolan