Seminarier vt 2021

Seminarier under vårterminen 2021

Vårens seminarieserie fokuserar på fem teman kopplade till skolans utmaningar när man nu digitaliserar sina processer och lärresurser. Utöver dessa teman genomfördes work shops för tekniska diskussioner och korta utbildningstillfällen om förberedelser för digitala nationella prov, riktade främst mot små friskolor. Under respektive seminarium finns dokumentation publicerat tillsammans med sammanfattningar från gruppdiskussioner.

 

Avslutande seminarium för att knyta ihop våren och fortsatt planering för höstens seminarieserie. Vi hittar gemensamt de frågor som är viktiga för skolhuvudmännen att samverka om.

2021-06-16 Planering av fortsatt arbete för skolans digitala infrastruktur

 

Digitala läromedel

2021-05-18 Digitala läromedel – från val till undervisning, del 2 uppföljning

2021-02-09 Från val till undervisning

 

Personuppgiftshantering:

2021-04-27 Personuppgiftshantering: Hantering av skyddade identiteter

2021-03-23 Personuppgiftshantering: Schrems II och skolans molntjänster

 

Workshop: E-legitimation för skolan:

2021-04-21 E-legitimation för skolan

 

E-legitimation kravställning:

2021-03-09 Krav på skolans e-legitimationer

 

Planering för digitala nationella prov:

2021-02-23 Planering för digitala nationella prov

2021-02-24 Planering för digitala nationella prov

 

Hantering av appar:

2021-05-11 Hantering av appar, del 2 uppföljning

2021-02-17 Hantering av appar, del 1: Workshop

 

Kortare utbildning som vänder sig till små friskolor som önskar enkla och paketerade lösningar för att kunna genomföra digitala nationella prov (DNP) 2023:

2021-05-04 Förberedelse för digitala nationella prov

2021-02-02 Förberedelse för digitala nationella prov