Seminarier ht 2021

Skolfederation fortsätter sin seminarieverksamhet även under höstterminen 2021.

Skolans digitalisering är pågående och det finns ett fortsatt behov för huvudmännen att diskutera utmaningar och ta del av andras erfarenheter. Syftet med seminariet är att lära av varandra och ta del av varandras lösningar för att undvika att var och ska behöva uppfinna hjulet på egen hand.

Vi arbetar med agendor och innehåll för respektive seminarium men det går att anmäla sig redan nu! Länk till anmälan finns under respektive seminarium.

 

Digitala nationella prov (DNP)

2021-10-27 Förberedelser för digitala nationella prov (DNP), perspektiv: Skolverket och huvudmän

2021-12-01 Förberedelser för digitala nationella prov (DNP), perspektiv: Skolverket och huvudmän

2021-11-10 Leverantörernas lösningar för digitala nationella prov (DNP)

 

Personuppgiftshantering

2021-09-01 Schrems II-domen, uppföljning 

2021-11-24 Praktisk hantering av skolans personuppgifter

 

Provisionering

2021-09-29 Provisionering av skolans information

 

Digitala läromedel

2021-10-20 Digitala läromedel, uppföljning

 

Övrigt seminarium

2021-09-15 Skolans hantering av e-post