Seminarier ht 2020

Läs sammanställningen av anteckningar från gruppdiskussioner

Under seminarierna har skolhuvudmän diskuterat frågeställningar relaterat till temat för dagen som vi dokumenterat i form av anteckningar. Dessa anteckningar har vi sammanställt till en rapport som går att läsa här. Underlaget är avsett att tjäna som en utgångspunkt för diskussioner om möjliga samverkansområden för skolhuvudmän och hur aktörer på bästa sätt kan stödja denna samverkan.

Ladda gärna ner rapporten och sprid till personer som du tror har nytta av att ta del av den.

Under respektive seminarium finns anteckningar till frågeställningarna för just det seminariet.

Höstens genomförda seminarier

2020-09-23 Administration av digitala läromedel och DNP
2020-09-30 Hantering av skolans masterdata
2020-10-07 Seminarium om skolans personuppgifts-hantering för att möta GDPR:s krav
2020-10-21 Leda skolans digitalisering
2020-10-28 Praktisk hantering av PuB-avtal
2020-11-04 En effektiv beställningsprocess för digitala lärresurser
2020-11-18 Autentisering för inloggning till digitala tjänster i skolan
2020-11-25 Personuppgiftshantering i appar
2020-12-08 Samverkan och fortsatt stöd för skolans digitalisering