Samverkan

Skolans digitalisering är en stor och långsiktig utmaning för hela sektorn. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet.

Skolfederation erbjuder en neutral plattform för samverkan mellan skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer. Där kan aktörer mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför. Ju fler som kan vara med och samverkar desto bättre.

Skolfederation erbjuder ett stort antal erfarenhetsutbyten till hösten som du redan nu kan anmäla dig till. Klicka på respektive länk så kommer du till ett anmälningsformulär. Alla seminarier sker digitalt och är tre timmar. Alla seminarier är kostnadsfria.

2020-09-23 Administration av digitala läromedel
2020-09-30 Hantering av skolans masterdata
2020-10-07 Praktisk administration av personuppgifter i skolan
2020-10-21 Leda skolans digitalisering
2020-10-28 Praktisk hantering av PuB-avtal
2020-11-04 Standardiserad beställningsprocess för digitala läromedel
2020-11-18 Centralt stöd för lokalt köp av digitala läromedel
2020-11-25 Personuppgiftshantering i appar

Erfarenhetsutbyten

I sidomenyn finns tidigare genomförda erfarenhetsutbyten. Ta gärna del av sammanfattningarna från diskussionsgrupperna och presentationerna som värdarna för erfarenhetsutbytena gjorde.