Seminarier

Skolans digitalisering är en stor och långsiktig utmaning för hela sektorn. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet.

Skolfederation erbjuder en neutral plattform för samverkan mellan skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer. Där kan aktörer mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför. Ju fler som kan vara med och samverka desto bättre.

Skolfederation bjuder in dig till ett stort antal seminarier till hösten som du redan nu kan anmäla dig till. Klicka på respektive länk så kommer du till vart och ett av seminarierna och kan läsa mer. Alla seminarier sker digitalt och är tre timmar. Seminarierna är kostnadsfria.

Kommande seminarier

2020-12-08 Samverkan och fortsatt stöd för skolans digitalisering

Genomförda seminarier

2020-09-23 Administration av digitala läromedel och DNP
2020-09-30 Hantering av skolans masterdata
2020-10-07 Seminarium om skolans personuppgifts-hantering för att möta GDPR:s krav
2020-10-21 Leda skolans digitalisering
2020-10-28 Praktisk hantering av PuB-avtal
2020-11-04 En effektiv beställningsprocess för digitala lärresurser
2020-11-18 Autentisering för inloggning till digitala tjänster i skolan
2020-11-25 Personuppgiftshantering i appar

Erfarenhetsutbyten

I sidomenyn finns tidigare genomförda erfarenhetsutbyten. Ta gärna del av sammanfattningarna från diskussionsgrupperna och presentationerna som värdarna för erfarenhetsutbytena gjorde.