Seminarier

Skolans digitalisering är en stor och långsiktig utmaning för hela sektorn. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet.

Skolfederation erbjuder en neutral plattform för samverkan mellan skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer. Där kan aktörer mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför. Ju fler som kan vara med och samverka desto bättre.

 

 

Seminarier under vårterminen 2021

Vårens seminarierserie fokuserar på fem teman kopplade till skolans utmaningar när man nu digitaliserar sina processer och lärresurser. Det går bra att redan nu anmäla sig till seminarierna.

Seminarierna riktar sig i första hand till Skolhuvudmän, men även leverantörer är välkomna.

Alla seminarier genomförs digitalt.

 

Seminarier

Längre ner på sidan finns redan genomförda seminarier.

 

Digitala läromedel

2021-05-18 Digitala läromedel – från val till undervisning, del 2 uppföljning

 

Genomförda seminarier:

Här lägger publicerar vi de genomförda seminarierna tillsammans med presentationer och sammanställda anteckningar. Läs gärna vad som diskuterades och vad grupperna kom fram till.

Workshop: E-legitimation för skolan:

2021-04-21 E-legitimation för skolan

Personuppgiftshantering:

2021-04-27 Personuppgiftshantering: Hantering av skyddade identiteter

2021-03-23 Personuppgiftshantering: Schrems II och skolans molntjänster

E-legitimation kravställning:

2021-03-09 Krav på skolans e-legitimationer

Planering för digitala nationella prov:

2021-02-23 Planering för digitala nationella prov

2021-02-24 Planering för digitala nationella prov

Hantering av appar:

2021-05-11 Hantering av appar, del 2 uppföljning

2021-02-17 Hantering av appar, del 1: Workshop

Hantering av digitala läromedel:

2021-02-09 Från val till undervisning

Kortare utbildning som vänder sig till små friskolor som önskar enkla och paketerade lösningar för att kunna genomföra digitala nationella prov (DNP) 2023:

2021-05-04 Förberedelse för digitala nationella prov

2021-02-02 Förberedelse för digitala nationella prov