Samarbete mellan mindre kommuner

Samarbete ger möjlighet för små kommuner att ligga i teknisk framkant och hänga med i utvecklingen. Inte minst med Skolfederation. Det är Essunga kommun ett bra exempel på.

Lidköping, Skara, Götene och Essunga kommun samverkade redan innan de blev medlemmar i Skolfederation.

– Vi är fyra kommuner som redan har ett samarbete kring leveransen av IT. Det kändes naturligt att vi satte oss tillsammans och tittade på vad vi kunde göra tillsammans. Vi kan dela på arbetet och stötta varandra, förklarar Kristina Rudolfson som är IT-strateg på Essunga kommun i Västra Götalands län.

 

Kristina Rudolfson, Essunga kommun.

Kristina Rudolfson, Essunga kommun.

Hur har ni tillsammans hjälpts åt i arbetet med Skolfederation?
– Vi delar i princip ”IT-avdelning”, där Göliska IT i Lidköping står för leveransen av vår IT-drift. Våra användare finns redan i en gemensam metakatalog, det ger en bra teknisk grund att komma vidare. Efter en dragning vi fick i Skövde bestämde vi oss för att träffas i gänget av IT-utvecklare från våra olika skolförvaltningar. Vi kopplade sedan upp oss i distansmöte med Skolfederation och kunde ställa de frågor vi ville, vilket var mycket bra. Vi har också tittat vi på vilka applikationer vi använder. Ska vi rensa ut något? Vilka tjänster är bra för fler? Kan vi tipsa leverantörer och Skolfederation om fler tjänster vi önskar?

Finns det något man bör tänka på när det är fyra olika kommuner som ska samarbeta?
– Samarbete tar givetvis mycket tid. Det är viktigt att skaffa en gemensam bild av vad man vill uppnå och när det ska vara klart. Den som vill måste tillåtas gå före, ta ledarpinnen, men ändå tänka på att lösningen ska passa alla i samarbetet.

Vad har ni planerat för den närmaste tiden som kan intressera andra som vill implementera Skolfederation?
– Vi fortsätter träffas i samarbetsgruppen. Närmast kommer vi att tillsammans med teknikerna följa upp det som måste vara på plats för att federeringen ska fungera. Gärna goda och automatiska flöden mellan elevregister och AD. Ordning och reda! Därefter tar vi nästa steg, följer upp avtal, ser till att vi har en god organisation internt i respektive kommun.

Vill du vet mer? Se Kristina Rudolfssons framförande från Internetdagarna 2016!