2020-10-07 Seminarium om skolans personuppgiftshantering för att möta GDPR:s krav

OBS! Tidigare rubrik: Praktisk administration av personuppgifter i skolan

Skolans snabba digitalisering och GDPR gör att frågan om en effektiv och säker hantering av personuppgifter har kommit allt högre upp på dagordningen. Men vilka krav ställer egentligen GDPR på skolans personuppgiftshantering, vilka är riskerna och hur kan de mildras? Mötet inleds med att diskutera GDPR:s krav på skolans personuppgiftshantering. Därefter identifierar vi tillsammans olika risker för skolans personuppgiftshantering. Målsättningen är att få en gemensam bild av kraven och medvetandegöra riskerna.

Den gemensamma bilden ska även kunna tjäna som ett framtida underlag för ert arbete med att hantera och mildra riskerna.

Skolfederation arrangerar ett digitalt seminarium där du är varmt välkommen att delta. Seminariet är helt digitalt och vi ses i videoverktyget Zoom.

För att stimulera öppna och spontana diskussioner väljer vi att inte spela in seminarierna.

Datum: 2020-10-07
Tid: Kl 09:00-12:00
Hur: Via videoverktyget Zoom
Länk att ansluta: Vi informerar länk i god tid innan eventet.

Eventet är fullbokat

Presentationer och sammanställningar från diskussionsfrågor

Skolans personuppgiftshantering för att möta GDPR:s krav samt introduktion till gruppdiskussionerna: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Utmaningen med GDPR i skolan: Jesper Thornberg, Internetstiftelsen

Sammanställning av diskussionsfråga ett och två

Sammanställning av diskussionsfråga tre

Resultat från mentifrågor om riskanalys, riskvärdering och riskreducering

Frågor från chatten finns här

AGENDA

09:00 Inledning
Välkommen!
Fallstudie: Administration av personuppgifter – Hacina Reienskiöld och Maria Erhag, Botkyrka kommun
GDPR ur skolans perspektiv
   
   
  • Introduktion – Jesper Thornberg, Internetstiftelsen
   
  • Konsekvensbedömningar, samråd och Datainspektionens arbete – Ranja Bunni och Salli Fanaei, Datainspektionen
 
  • Diskussion
  Intro till gruppdiskussionen
 
10:20 Paus 10min 
   
10:30 Gruppdiskussion 
  • Vilka risker finns med hanteringen av skolans personuppgifter?
    Presentation av gruppdiskussionerna
 
Summering och fortsatt arbete
  • Riskvärdering
  • Fortsatt samverkan
   
12:00