Portalstrategier

Ju fler system och webbtjänster du använder desto fler inloggningar och lösenord blir det. Lösningen är inte att begränsa utbudet till färre tjänster utan att i stället förenkla inloggningen, något som även Skolverket rekommenderar i sitt material.

Single sign-on är en metod inom sammansatta datasystem för att hantera användare med aspekt på användarbehörighet och användarverifiering (autentisering), så att dessa användare endast behöver logga in en enda gång för att nå de system som är anpassade till tjänsten. Fördelen för användaren är att man inte behöver hålla reda på flera olika lösenord.

Genom att samla skolans digitala resurser (ett samlingsnamn för både kommersiella och öppna resurser inom digitala läromedel, webbtjänster, bilder, filmer, simuleringsprogram och andra pedagogiska program) på ett och samma ställe som i sin tur nås via en single sign-on-inloggning blir användarupplevelsen bättre.

Tips och exempel för en bättre lärmiljö

De digitala resurserna kan samlas i en skolportal, lärplattform eller på kommunens webbplats, se exempel nedan.

Tänk också på att det är viktigt att ha en enkel adress som är lätt för användarna att skriva in och att komma ihåg. Exempel: ”www.skolansnamn.se” eller ”www.skolansnamn.kommun.se”. (Kanske vill du även registrera några adresser för vanliga stavfel eller varianter av namnet som pekar om till rätt adress?)

Upplägget av en ”typisk portal”:

1. 


2.  Hej Användare!

Att fundera över och ta ställning till:

  • Ska alla användare exponeras för alla ikoner/länkar till skolans tjänster och läromedel (alltså även sådana som en användare inte har behörighet eller åtkomst till)?
  • Hur rikta länkar till rätt målgrupp? (Enskild elev, klass, lärare, vårdnadshavare, etc.)

Här är en demo av inloggning till en skolportal som använder Skolfederation. Inloggningen startar med single sign-on via kommunens webbplats under adressen www.arena.alingsas.se

Läs mer om Alingsås portal Arena för lärande


Alternativ till portal

En annan variant är att logga in via en befintlig lärplattform. (I det här exemplet från skolan i Ängelholm så heter plattformen Fronter).

 

Även här kan man istället starta via kommunens vanliga sajt. Alternativt kan man sätta upp en sida för skolenheten.

 


Mindre bra alternativ

Enkla länksamlingar där adresserna läggs på rad, oftast i bokstavsordning, kan bli väldigt långa och är inte särskilt användarvänliga. Det gäller både vid inloggningstillfället och när antalet resurser växer. Så här ser det till exempel ut om man skulle vilja logga in via sin kommun genom Skolfederations anvisningstjänst: