Planering av fortsatt arbete för skolans digitala infrastruktur

Under våren har Skolfederations seminarier om skolans digitala infrastruktur lockat över 1 600 deltagare. Konceptet med erfarenhetsutbyte kring både tekniska och verksamhetsorienterade har fungerat väl. Till hösten fortsätter Skolfederation gärna med denna verksamhet. Era synpunkter är nu viktiga för att få till de relevanta frågorna vi ska jobba vidare med under hösten.

Under terminens avlutande seminarium den 16 juni utvärderar vi var vi står och söker efter de gemensamma frågorna kring skolans digitala infrastruktur som vi ska jobba vidare med efter sommaren. Det kan vara så väl frågor om processutveckling, personuppgiftshanteringen som tekniska frågor kring identitetshantering och informationsutbyte.

Välkommen att bidra till och påverka den fortsatta samverkan. Dina synpunkter är viktiga!

När: 2021-06-16
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Via distans. Länk publiceras i god tid innan eventet!

I Skolfederations seminarier kan Sveriges alla skolhuvudmän dela sina erfarenheter, ta del av och diskutera problem och utmaningar men också skapa samverkan för att hitta gemensamma lösningar så att skolans digitalisering kan drivas framåt utan att var och en behöver uppfinna hjulet själva.

 

Ta del av dokumentationen

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
Statusrapport DNP: Marcello Marrone, Skolverket
Plan för hösten: Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry

 

Presentationer för respektive ämnesområde

Teknik – identitet och informationsutbyte: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
Process- och verksamhetsutveckling: Jan Hylén, Education Analytics

 

Mentimeterfrågorna

Ämnesområde 1: Personuppgiftshantering
Ämnesområde 2: Teknik – identitet och informationsutbyte
Ämnesområde 3: Process- och verksamhetsutveckling

 

Agenda

Moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

 

09:00 Inledning och summering av vårens seminarier,
moderator: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 • Marcello Marrone, Skolverket
 • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Tilsith Lacouture, SKR
Ämnesområde 1: Personuppgiftshantering, Staffan Hagnell, Internetstiftelsen
 • Presentation
 • Gruppdiskussion
 • Summering av gruppdiskussioner
Paus 5min
Ämnesområde 2: Teknik – identitet och informationsutbyte, Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
 • Presentation
 • Gruppdiskussion
 • Summering av gruppdiskussioner
Paus 5 min
Ämnesområde 3: Process och verksamhetsutveckling, Jan Hylén, Education Analytics
 • Presentation
 • Gruppdiskussion
 • Summering av gruppdiskussioner
Sammanfattning av dagen och prioritering av ämnen för hösten
 • Johanna Karlén, Swedish Edtech Industry
 • Marcella Marrone, Skolverket
 • Tilsith Lacouture, SKR
 • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
12.00