Pappersavtal

Om ni av någon anledning inte har möjlighet att använda e-signering går det bra att använda rutinen nedan för avtalshantering via papper. Denna hantering är dock långsammare än då e-signering används.

  1. Börja med att ladda ner avtalsdokumenten. Medlemsavtalet och Bilaga 2 skiljer sig åt beroende på medlemstyp (användarorganisation eller tjänsteleverantör).
  2. Fyll i kontaktuppgiftsblanketten. Observera att firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste underteckna blanketten.
  3. Ta del av medlemsavtalet och bilagorna 1-5. Fyll i och skriv under medlemsavtalet (era uppgifter ska också fyllas i på medlemsavtalets första sida). Observera att firmatecknare eller motsvarande för er organisation/ert företag måste skriva under avtalet.
  4. Skicka in kontaktuppgiftsblanketten och underskrivet avtal till Skolfederation.
    Det går också bra att skanna in dokumenten och sända via e-post till info@skolfederation.se.

Nästa steg

  • Vi granskar ansökan utifrån avtal och regler och uppfylls kraven för medlemskap godkänner vi ansökan inom 5-10 arbetsdagar.
  • Medlemskapet bekräftas via e-post. Därefter kan ni skicka in ert metadata till federationen för publicering.

Tillbaka