Paketerade lösningar

Många små skolhuvudmän har inte själva en digital kompetens utan behöver hjälp att integrera sina system så de möter Skolverkets tekniska krav för att elever och lärare ska kunna nå provplattformen för digitala nationella prov. De företag som är listade nedan har en färdigpaketerad lösning att erbjuda.

Branschorganisationen Swedish Edtech har publicerat en Edtechkarta som innehåller stöd och tips för upphandling av digitala system.