Moa

Kontosynk har bytt namn till Moa och webbplatsen uppdateras löpande. Det kan därför finnas referenser till både Kontosynk och Moa under en övergångstid. 

Idag hanterar skolan stora mängder personuppgifter för elever och pedagoger i olika system. För att minska bördan för skolans personal och höja säkerheten behöver skolans administrativa processer digitaliseras och automatiseras. Moa är Skolfederations autentiseringslösning som möjliggör en säker och automatiserad hantering av användarkonton och ger skolans administrativa personal en enklare och skönare skolstart.

Med Moa, machine and organization authentication, vet skolan och tjänsteleverantören med hög tillförlitlighet vem som skickar eller hämtar information. Det kan gälla provisionering (överföring av användarinformation till en tjänst) av användarkonton, beställning och leverans av digitala läromedel, eller annan informationsöverföring som är kritisk för skolan.

Automatiskt tillgång till Moa

Moa är en del av Skolfederation och bygger på samma principer: att främja nyttjandet av öppna standarder. Skolan ska kunna välja de lösningar som passar bäst och inte bli inlåst hos en leverantör. Är din organisation medlem i Skolfederation har du tillgång till Moa.

Vid användning av samma autentiseringslösning för skolans processer är det möjligt att automatisera processer, och gränssnitten mellan processer. Allt för att få enklare skolstarter.

För teknisk information om Moa, se här.