Tre kommuner i Västmanland ansluter gemensamt till Skolfederation

Tre kommuner i Västmanland: Köping, Kungsör och Arboga avsåg att ansluta till Skolfederation. Alla tre kommunerna blir servade med it av Kommunförbundet Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) som kommer att göra anslutningen och integrera berörda system till Skolfederation.

 

Ni är tre kommuner: Köping, Arboga och Kungsör som samverkar och hade för avsikt att bli medlemmar i Skolfederation. Vad föranledde beslutet att ansluta till Skolfederation just nu?

– Vi ville förbereda oss för Digitala Nationella Prov och får via anslutningen till Skolfederation också möjlighet att lättare komma igång att använda andra tjänster.

Innan Köping anslöt till Skolfederation genomförde Skolfederation en workshop tillsammans med kommunens it-samordnare, Anders Olsson samt Maria Kekonen och Daniel Blomqvist från kommunalförbundet VMKF. Syftet med workshopen var att inventera vilka av skolans verksamhetssystem som påverkas av en anslutning och i vilka system som skolans masterdata finns och hanteras. Skolhuvudmannen behöver säkerställa att de system man vill integrera med mot leverantörer av digitala- läromedel och prov har förmågan att leverera de attribut tjänsten kräver med hög kvalitet.

Vilka är de största lärdomarna av arbetet och vad var den största utmaningen med att få fatt i ert masterdata?

– Den största lärdomen var att vi fick större kunskap om vår egen miljö och hur vi behöver arbeta med den så den uppfyller de krav som ställs på framtida federationslösningar.

– Då vi på Västra Mälardalens Kommunalförbund har samarbetat med Köping-, Arboga- och Kungsörs kommuner under många år hade vi sedan tidigare en bra och kontrollerad lösning på vår sammanställda masterdata.

En av utmaningarna är att IdP:n som VMFK förvaltar är gemensam för alla tre kommuner: Köping, Arboga och Kungsör. I Skolfederations metadata är det ett krav att varje skolhuvudman måste vara representerade med ett eget IdP-metadata. Det innebär att en IdP som servar fler skolhuvudmän måste ha förmågan att kunna agera flera IdP:er med unika metadata för varje skolhuvudman. Under workshopen insåg VMFK att nuvarande IdP behöver uppgraderas för att nå den förmågan och därför behövde kontakta leverantören av IdP:n.

Utöver arbetet med att uppgradera er IdP, såg ni andra tekniska delar som behövde anpassas för att kunna ansluta till federationen?

– Nej, miljön vi hade var redan väl anpassad för federationen.

Tack vare anslutningen till Skolfederation lyckades även inloggningstestet till Skolverkets provplattform för att göra digitala nationella prov (DNP). Köping har en skola för vuxenutbildning med i Skolverkets försöksverksamhet inför införandet av DNP. Har ni några tips och råd att dela med er av till andra försöksskolor eller till skolhuvudmän som vill förbereda sig i god tid innan 2023, när DNP är verklighet?

– Vi i Köpings kommun har sett en stor vinning i att involvera IT-avdelningen i arbetet med federationen från start till mål. It-tekniker har varit delaktiga på de möten vi har haft med Skolfederation för att få en insikt och förståelse kring vad som behöver göras och när vissa moment ska vara färdigställda för att vi ska ro projektet i hamn. Vårt tips till andra kommuner är att göra detsamma; inkludera IT-avdelningen i jobbet som ska göras och var ute i god tid med de förberedelser som krävs för att få allt på plats.

 

Skolverkets provtjänst för DNP kommer att finnas som en tjänst i Skolfederation. Alla medlemmar i Skolfederation kommer att nå provtjänsten via Skolfederations metadata. Som nya medlemmar är det inte bara den tjänsten ni behöver tillgängliggöra för era lärare och elever. Ett nästa steg att ansluta alla era digitala- läromedel och prov som ni använder idag. För att tillgängliggöra de tjänster och läromedel ni använder, har ni även ett gemensamt projekt för en portallösning. Kan ni berätta om tankegångar och varför ni valde just en sådan lösning?

– Vi i Köping-, Arboga och Kungsörs kommuner håller just nu på med ett stort projekt där kommunerna går in i gemensamma skolsystemslösningar. Vi har gjort en total genomlysning av samtliga verksamheter och rutiner inom skolan för att möjliggöra digital kommungemensam samverkan. En gemensam portallösning till externa tjänster och läromedel är en del i det projektet med målsättningen att skapa en digital mötesplats för skolan.

 

Skolfederation tycker att det arbete som VMKF har gjort tillsammans med Köping, Arboga och Kungsör är ett gott exempel på hur man med god framförhållning anpassat sina system till Skolverkets kommande krav för att elever och pedagoger ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov. Skolfederation hjälper många andra skolhuvudmän som också behöver anpassa sina tekniska lösningar för att få åtkomst till Skolverkets provtjänst.

Har du frågor om vilka anpassningar din skola behöver göra för att kunna nå Skolverkets provtjänst, går det bra att kontakta oss via e-post: info@skolfederation.se eller läs mer om digitala nationella prov på Skolverkets webbplats.