Goda exempel

SkolId – användarkonto och IdP från IST

Behovet av säker inloggning och autentisering ökar. I skolans värld är det viktigt att både pedagoger, elever och föräldrar har säkra och fungerande lösningar för att kunna logga in och autentisera sig. Det finns olika lösningar på marknaden och för att hjälpa till skriver Skolfederation gärna om goda exempel som kan underlätta för en skolhuvudman att skapa trygg hantering av inloggning för sina användare.

SkolID som är en lösning från IST, är ett molnbaserat, globalt unikt användarkonto och IDP (Identity provider) i ett. Vi bad Svante Erwing, Product Manager för SkolId vid IST berätta lite mer om lösningen. Läs mer

XLENT’s proxy löser ADFS integration mot Skolfederation
Många av landets skolor arbetar i Office 365 och använder ADFS (Active Directory Federation Services) för Singel sign-on. ADFS hanterar SAML men har inte stöd för de profiler Skolfederation använder. Örnsköldsviks kommun arbetar i Windowsmiljö med ADFS och vände sig till XLENT som har en proxy som överbryggar och ser till att ADFS hanterar Skolfederations profiler. Läs mer