Om flerfaktorsautentisering

Här kan du läsa om vad Skolverket skriver om multifaktorsautentisering (MFA).