Om e-signering

Hur går e-signering till?

  1. Avtalstecknaren får ett e-postmeddelande och uppmanas att signera ett nytt avtal.
  2. Avtalstecknaren följer en länk i e-postmeddelandet och dokumentet som ska signeras öppnas i e-signeringstjänsten Scrive.
  3. Avtalstecknaren sätter en signatur i markerat fält och signerar därefter med Bank-id.
  4. Avtalet har nu slutits, detta verifieras via e-post till båda avtalsparter.

Varför väljer Internetstiftelsen att använda e-signering?

  • Det möjliggör snabbare handläggningstider
  • Det bidrar till minskad pappersförbrukning och enklare lagring
  • Det ger en ökad säkerhet i hela avtalsprocessen

Varför behövs personnummer till den som signerar?

  • För att kunna använda Bank-id som signeringsmetod. Federationsoperatören har valt denna metod eftersom den är vedertagen och allmänt tillgänglig.

Var finns avtalet efter signering?

  • Båda avtalsparter får signerade avtalsdokument i PDF-format via e-post direkt då signering gjorts. Dokumentet finns också lagrat i e-signeringstjänsten Scrive.

Var hittar jag mer information om e-signeringstjänsten Scrive?

Tillbaka till medlemsansökan