skolfederationsnytt-logo.png
skolfed-ind18.jpg

Internetdagarna 19 - 20 november 2018!

Det svenska skolväsendets digitaliseringsstrategi har höga mål. Skolan står inför ett stort och viktigt arbete där fortsatt många frågor är obesvarade om hur barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.

Spåret för Skolans digitala utmaning för likvärdig användning

Fokus för Internetdagarnas spår "Skolans digitala utmaning för likvärdig användning" är satt på regeringens strategi för en digital skola år 2022 och hur skolornas verklighet ser ut. Hur hanterar vi till exempel elevens integritet? En fråga som ofta hamnar i skymundan i digitaliseringens framfart och hur kan pedagoger avlastas från tunga administrativa uppgifter? 

Det här året kommer representanter och eldsjälar från såväl SKL, Skolverket och från verksamhetsnära organisationer. Alla inom skolväsendet påverkas av regeringens nationella digitaliseringsstrategi och SKL har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för detta. Ett av de tre fokusområdena är "Likvärdig tillgång och användning" där flera av spårets frågor ingår.

Programmet för "Skolans digitala utmaning för likvärdig användning" är publicerat och om du köper en biljett innan 1 oktober är priset rabatterat. Passa på att säkra din plats redan idag! Anmäl dig här och ange koden INTERNET18.


Du kan följa och dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter med: #skolfed @skolfederation på twitter (eller på facebook.com/skolfederation). Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige. Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation.

iis_logotyp.png

Vill du inte ha nyhetsbrevet, avprenumerera här.