skolfederationsnytt-logo.png
skolfed-ind18.jpg

Gå med i projektet Egil!

Egil (Elever och grupper i läromedel) är ett projekt som kommer att underlätta och spara tid och pengar i hanteringen av elever och elevkonton i digitala läromedel. Ett tungt skäl att genomföra projektet är att Egil lever upp till kraven i GDPR. Alla skolhuvudmän som varje hösttermin manuellt administrerar elevuppgifter känner till hur osäkert ett sådant förfarande kan vara.

Onsdagen den 29 augusti genomförde Föreningen Sambruk, som tagit en samordnande roll, tillsammans med IIS och Ängelholm en kickoff för Egil. Föreningen Sambruk presenterade status för Egil och under punkten Finansiering är det ca 80 000kr som saknas för att första fasen av utvecklingen ska kunna genomföras. 

Projektet söker därför intresserade skolhuvudmän som kan vara med och finansiera Egil!

Claes-Olof Olsson vid Föreningen Sambruk, säger att Egil är ett projekt som kännetecknas av Föreningen Sambruks grundidé, att genom samverkan skapa innovativa, unika digitala lösningar som effektiviserar kommunernas verksamhet. Det finns ett gemensamt problem som bas och lösningen som är en standardiserad integrationslösning, skapar enhetlighet för skolhuvudmännens tekniska infrastruktur och väsentligt förenklar skolornas beställning av digitala läromedel.

Egil ger också konkreta synergieffekter. Att samla kompetens och erfarenhet från fler intressenter ger också en möjlighet att dela finansiering. Det innebär en lägre kostnad för alla inblandade. 

Läs Föreningen Sambruks projektidé här.

Bengt Wällstedt (Ängelholm) som är drivande bakom projektet beskriver Egil som självklar för skolhuvudmannen. Nyttan med att konton kan skapas, underhållas och så småningom raderas med hjälp av regler (SS 12000) höjer både effektiviteten och säkerheten avsevärt. Tillsammans med Skolfederation som innebär Single Sign on menar Bengt är Egil en efterlängtad uppföljning som ger skolhuvudmannen full kontroll över elevdata i läromedelshantering.

Du kan följa och dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter med: #skolfed @skolfederation på twitter (eller på facebook.com/skolfederation). Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige. Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation.

iis_logotyp.png

Vill du inte ha nyhetsbrevet, avprenumerera här.