skolfederationsnytt-logo.png
skolfed_nyhetsbrev_aug_klistermarken.jpg

Skolfederation rivstartar i höst!

Skolfederation är åter igång efter en lång och skön sommar och redo att fylla din höst med bra och intressanta event. 

Kick off för Egil 29 augusti

För dig som under våren har följt EGIL (Elever och grupper i läromedel) ordnar vi en kickoff för att ge projektet ett ordentligt avstamp. Föreningen Sambruk, som vi tidigare meddelat tagit på sig rollen att samordna EGIL, är på plats ger alla närvarande en projektuppdatering. Övriga punkter på agendan kommer att vara:

  • genomgång av specifikation för projektet
  • hur ska Egil fungera i praktiken
  • vad behöver skolhuvudman respektive tjänsteleverantör göra 
  • tillfälle för de som ger ekonomiskt stöd att ge synpunkter
  • förvaltning och vidareutveckling
  • förvaltning av projektresultat, behov av stöd och kommunikation
  • fortsatt arbete

Det är möjligt att delta både via länk och på plats hos Internetstiftelsen i Sverige (IIS) på Hammarby Kaj 10D. Anmäl dig här!

Om Egil

Användningen av Digitala lärresurser undervisningen ökar bland skolorna och leverantörerna av digitala läromedel är många. Leverantörerna har dessutom sin egen hantering av elever och elevkonton som skolan måste anpassa sig till. Det gör det både komplicerat och tidsödande när en lärare manuellt, varje nytt läsår ska skapa konton för var och en av sina elever. Och vi vet alla att excellistor och e-post med personuppgifter inte är GDPR-kompatibelt. 

Egil är, säger Claes-Olof Olsson (Föreningen Sambruk) ett projekt som kännetecknas av Föreningen Sambruks grundidé, att genom samverkan skapa innovativa, unika digitala lösningar som effektiviserar kommunernas verksamhet. Det finns ett gemensamt problem som bas och lösningen som är en standardiserad integrationslösning, skapar enhetlighet för skolhuvudmännens tekniska infrastruktur och väsentligt förenklar skolornas beställning av digitala läromedel.

Egil ger också konkreta synergieffekter. Att samla kompetens och erfarenhet från fler intressenter ger också en möjlighet att dela finansiering. Det innebär en lägre kostnad för alla inblandade. 

Läs Föreningen Sambruks projektidé här.

Bengt Wällstedt (Ängelholm) som är drivande bakom projektet beskriver Egil som självklar för skolhuvudmannen. Nyttan med att konton kan skapas, underhållas och så småningom raderas med hjälp av regler (SS 12000) höjer både effektiviteten och säkerheten avsevärt. Tillsammans med Skolfederation som innebär Single Sign on menar Bengt är Egil en efterlängtad uppföljning som ger skolhuvudmannen full kontroll över elevdata i läromedelshantering.

Ny medarbetare!

Skolfederation hälsar Eva Sartorius välkommen! Eva kommer närmast från E-legitimationsnämnden och kommer att ägna en del av sin tid åt införande av e-legitimationer för skolelever. Vi ställde två frågor till Eva:

Du kommer från E-legitimationsnämnden och tar med dig massor av erfarenhet av e-legitimationer. Skolfederation har ett pågående projekt om e- legitimationer för skolelever tillsamman med Södertälje kommun. 

- Vad ser du som den största utmaningen med att förse skolelever med en e-legitimation? 

Att det ska bli enkelt för skolorna att hantera anskaffningen av e-legitimationer. Det är dessutom viktigt med reservlösningar om eleven inte har med e-legitimationen till skolan en dag, till exempel om mobilen råkat hamna under en vattenkran hemma.

- Vad är motsvarande den största fördelen med att förse skolelever med e- legitimation?

Likvärdighet för eleverna att få möjlighet att använda e-legitimation. Det är inte alla föräldrar som har den insikten, eller som vet om att e-legitimationen som sådan inte ger behörighet till att exempelvis handla på nätet.


Skolfederation har ett eget spår på Internetdagarna 2018

Skolfederation kommer även detta år att genomföra ett eget spår under Internetdagarna 19-20 november i år. Under tre pass presenterar vi visionen för skolans digitalisering, hur vi hanterar elevens integritet i digitaliseringsprocessen och hur digitaliseringen skapar möjligheter för enkel administration! 

Spårets talare kommer från verksamhetsnära miljö och kan beskriva utmaningarna med att digitalisera skolan, men också från SKL och Skolverket som arbetar med handlingsplanen för skolans digitalisering och de digitala nationella proven som är aktuella.

Klicka på länken och passa på att föranmäla dig redan nu!


Vi uppdaterar i takt med att programmet fylls på!

Anmäl dig till höstens kurser

Hösten bjuder på ett tillfälle att vara med på Skolfederationskurs. Den 8 november ger vi en kurs i IIS lokaler i Stockholm. Tänk på att Solfederation även kan besöka er i din kommun och ge kurs. Passa på att bjuda in grannkommuner för en gemensam kursdag. Ett utmärkt sätt att samverka på!

Läs mer och anmäl dig här.

Du kan följa och dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter med: #skolfed @skolfederation på twitter (eller på facebook.com/skolfederation). Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige. Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation.

iis_logotyp.png

Vill du inte ha nyhetsbrevet, avprenumerera här.