skolfederationsnytt-logo.png
skolfed_nyhetsbrev_aug_login.jpg

Skapa, underhålla och radera elevkonton hos läromedelsförlagen

I januari i år publicerade SIS den nya standarden SS 12000 som definierar hur data i skolans värld ska överföras mellan olika system. Med hjälp av standarden kan skolorna skapa, underhålla och radera användarkonton i externa tjänster, så kallad livscykelhantering.

För en skolhuvudman som har ansvaret för personuppgifterna innebär detta att man har god kontroll över vilka personuppgifter man delar med sig och var personuppgifterna finns och genom enkla regler säkerställa att rätt konto alltid finns i tjänsterna. 

Klienten Egil

För att kunna använda standarden behövs en klientprogramvara som körs hos skolhuvudmannen. Vårens möten och eventet i Helsingborg 23 april, har mynnat i ett projekt att utveckla en klient som fått namnet Egil (Elever och grupper i läromedel). Sambruk kommer att samordna Egil och har nu gjort en inbjudan att delta i projektet. Vi vill nu väcka intresset bland skolhuvudmän att medverka till att klienten utvecklas och implementeras.

Läs Sambruks inbjudan och projektidé här.


Skolfederation har ett eget spår på Internetdagarna 2018

Skolfederation kommer även detta år att genomföra ett eget spår under Internetdagarna 19-20 november i år. Under tre pass presenterar vi visionen för skolans digitalisering, hur vi hanterar elevens integritet i digitaliseringsprocessen och hur digitaliseringen skapar möjligheter för enkel administration! 

Spårets talare kommer från verksamhetsnära miljö och kan beskriva utmaningarna med att digitalisera skolan, men också från SKL och Skolverket som arbetar med handlingsplanen för skolans digitalisering och de digitala nationella proven som är aktuella.

Klicka på länken och passa på att föranmäla dig redan nu!


Vi uppdaterar i takt med att programmet fylls på!

Du kan följa och dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter med: #skolfed @skolfederation på twitter (eller på facebook.com/skolfederation). Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige. Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation.

iis_logotyp.png

Vill du inte ha nyhetsbrevet, avprenumerera här.