skolfederationsnytt-logo.png
egil-nyhetsbrev-10.jpg

Egil SCIMClient ESC är en färdig klient för skolor att installera. Äntligen finns en lösning på en administrativ process som länge varit komplicerad, tidskrävande och osäker för elevens integritet. Tack vare EgilSCIMClient ESC skickas elevdata till externa tjänster och tillåter samtidigt skolorna ha full kontroll över vilken data som skickas.

Projektleverans för Egil SCIMClient godkänt av styrgruppen!

Styrgruppen har godkänt projektleveransen och det innebär att etapp 1 är avklarad. Det uppmärksammar vi såklart och uppmanar alla läsare av nyhetsbrevet att läsa Föreningen Sambruks projektidé.

Föreningen Sambruk har tillsammans med Internetstiftelsen/Skolfederation, åtta läromedelsföretag samt nio medlemskommuner utvecklat en applikation som säkerställer att elevdata kan överföras snabbt och säkert från skolornas databas till läromedelsförlag så att elever och pedagoger får tillgång till digitala läromedel.

Lösningen ger väsentliga nyttoeffekter genom kraftigt reducerat behov av manuella arbetsinsatser, både för IT-ansvariga och skolans organisation, vid överföring av användaruppgifter för beställning och nyttjande av digitala läromedel. Skolpersonal kan göra denna överföring dagligen, vilket innebär att bara aktuell användardata finns i läromedelsförlagen system, något som blivit ännu viktigare för att säkerställa att kraven i den nya Dataskyddsförordningen GDPR efterlevs.

Fler intresserade tjänsteleverantörer!

Vi har tidigare efterfrågat skolor och huvudmän att medverka i Egil SCIMClient. Det är lika välkommet att fler tjänsteleverantörer som kan ta emot elevdata i sina servrar engagerar sig. Sprid gärna Egil SCIMClient ESC i era nätverk och tipsa alla som ni vet efterfrågat en sådan här lösning att engagera sig. På Skolfederations webbplats finns mer information och kontaktuppgifter. 

Internetdagarna och spåret för Skolans digitala utmaning för likvärdig användning

Glöm inte att anmäla dig till Internetdagarna och spåret för Skolans digitala utmaning för likvärdig användning. Programmet för "Skolans digitala utmaning för likvärdig användning" är satt och regeringens strategi för en digital skola år 2022 väcker en del frågor om hur vi ska nå visionen? Annika Agélii Genlott är projektansvarig på SKL för att leda arbetet med den nationella handlingsplanen som ska överlämnas till regeringen i mars nästa år!

En annan fråga är hur vi till exempel hanterar elevens integritet? En fråga som ofta hamnar i skymundan i digitaliseringens framfart och hur kan pedagoger avlastas från tunga administrativa uppgifter? Inom dessa två frågor kommer Anthoy McCarrick från Södertälje och Peyman Vahedi från Kramfors, båda med gedigen erfarenhet och engagemang och presenterar sin syn.

Vi garnaterar en spännande dag med viktiga frågor som behöver plats i skolväsendets digitaliseringpsrocess! Vik den 20 november i din kalender och passa på att redan nu anmäla dig här


Initiativet för Elevlegitimation har startat!

Denna vecka hölls kickoff inom initiativet Elevlegitimation. Modellen för initiativet välkomnar alla skolkonton och e- legitimationer som respektive skolhuvudman tillåter. En del inloggningar kommer att stödja en basnivå medan andra uppfyller krav på stark autentisering. Vad som krävs avgörs av tjänsten där eleven ska logga in.

En handfull piloter är identifierade och kommer att pågå under kommande läsår. Ni som är intresserade och vill vara med som piloter får gärna höra av er till asa.jernberg@ii.se. Vi söker skolhuvudmän, leverantörer av skolkonton eller e-leg, integratörer eller tjänster där elever loggar in. Det kan vara i produktions- eller testmiljö, syftet är att testa av mot olika tillitsnivåer och inloggningssätt.

Vi kommer att publicera all tillgänglig dokumentation på Skolfedertions webbplats.

Du kan följa och dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter med: #skolfed @skolfederation på twitter (eller på facebook.com/skolfederation). Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige. Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation.

iis_logotyp.png

Vill du inte ha nyhetsbrevet, avprenumerera här.