skolfederationsnytt-logo.png
helsingborg.jpg

Hantering av elever i digitala läromedel - nytt seminarium!

Den 23 april arrangerar Skolfederation ett seminarium i Helsingborg för skolhuvudmän som vill implementera SIS nya standard för SS 12000, för sin hantering av elever och grupper i läromedel. 

Dagen kommer att ge utrymme för diskussioner och en presentation av SS 12000, men framför allt får vi höra från kommunerna Alingsås och Ängelholm hur de tillsammans med  tjänsteleverantörer implementerat den nya standarden och deras tankar kring sitt fortsatta arbete. 

En målsättning för utvecklingsarbetet med SS 12000 har varit att hitta en gemensam lösning för administration av elever och grupper i läromedel som lever upp till dataskyddsförordningen GDPR och som erbjuder en ändamålsenlig infrastruktur för skolans verksamhet. Användningen av SS 12000 kommer dock även kunna användas för att utveckla fler verksamhetsprocesser i skolan så som för resursplanering och schemaläggning. 

Läs mer och anmäl dig här


Lyckat Svenskt Federationsforum!

Den 15 mars hölls Svenskt Federationsforum här i IIS lokaler. En mycket lyckad dag med presentationer från Sunet, Inera, eLegitimationsnämnden och en del blixttal, bland annat från Svensk e-Identitet om sin Sambiombudsroll, Verisec om Freja eID och Inläsningstjänst. Från Skolverkets presentation om digitala nationella prov fick vi höra om deras planer för en egen federation "Fidus" (Federation för identiteter hos utbildning och skola) som endast ska kunna användas för Skolverkets tjänster. Dock, för att en skola inte ska behöva hantera dubbla federationer kommer även Skolfederation ge åtkomst till Skolverkets tjänster. 

Här finns alla presentationer att läsa eller ladda ner om man så vill

Skolfederation rekommenderar funktionsbrevlådor

I egenskap av Federationsoperatör är det Skolfederation som publicerar metadata som våra medlemmar laddar upp till oss. Vi kommer att påverkas av EU's nya dataskyddsförordning GDPR som börjar gälla 25 maj 2018. Förordningen påverkar också hur vi publicerar våra medlemmars kontaktuppgifter. Enligt Datainspektionen är en av principerna för behandling av personuppgifter "uppgiftsminimering" det vill säga, uppgifterna ska vara adekvata och relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet för vilka de behandlas. Därför rekommenderar vi alla våra medlemmar i Skolfederation att använda sig av så kallade funktionsbrevlådor i ert uppladdade metadata.

Du kan följa och dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter med: #skolfed @skolfederation på twitter (eller på facebook.com/skolfederation). Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige.

iis_logotyp.png