skolfederationsnytt-logo.png


sis-tk450ag9.jpg


Efterfrågad standard presenteras

Nu finns en ny standard om informationsöverföring inom skolans administration ute på remiss. Standarden bygger på SCIM 2 och presenterades för Skolfederation och intressenter av Palle Girgensohn (i mitten av bilden) och Johnny Jonasson (till höger i bild) från arbetsgruppen på SIS, Swedish Standards Institute.

- Både de som arbetar med administration och de som arbetar med läromedel behöver det här, säger Palle Girgensohn om standarden som tagit två år att arbeta fram.

Namnet är SS 12000 standard för skolschema och en stor nytta är att den bland annat utgör förutsättningar för livscykelhantering och förpopulering av användarkonton. Här har man till skillnad mot tidigare arbetat med grupper, start- och slutdatum för samtliga objekt och kalenderaktiviteter.

En annan fördel är att istället för personnummer använder man en universell standard för stabila och samtidigt avpersonifierade identiteter (UUID) vilket ökar säkerheten.

Lite förenklat handlar standardisering om att olika parter tar fram gemensamma lösningar på återkommande problem. Genom att engagera dig i standardiseringsarbetet kan du vara med och påverka både innehåll och utformning, säger Agneta Wistrand, tjänsteägare för Skolfederation (till vänster i bild). Dina synpunkter är viktiga för slutresultatet! Läs gärna och begrunda den föreslagna standarden Skolschema och kommentera direkt till SIS på:

http://kommentera.sis.se/Home/Details/4170

Välkommen till Kalmar

Nu har det blivit dags för en informationsträff i Kalmar-regionen. Träffen är öppen för alla som vill veta mer om Skolfederation och vad ett medlemskap innebär. Den riktar sig till både verksamhets- och IT-sidan. Passa på att nätverka och ställa frågor!

Bengt Wällstedt, som arbetat med implementering av Skolfederation, finns på plats liksom representanter från federationsoperatören IIS. Värd för träffen är Kalmar kommun och vi ses hos Barn- och Ungdomsförvaltningen den 28 mars. Info och anmälan här.

Anteckna 14 juni i kalendern

Vi kommer att bjuda in till invigningsmingel onsdagen den 14 juni i IIS:s nya lokaler på Hammarby Kaj. Mer information kommer, så lägg datumet på minnet och håll utkik!

hammarbykaj10d.jpg


Nästa grundkurs i Skolfederation: 19 april

Det sista kurstillfället före sommaren är onsdag den 19 april i IIS nya lokaler på Hammarby Kaj 10D. Kursen består i en heldag kl 9.00-16.00 och är kostnadsfri för medlemmar. Lunch ingår.

Efter kursen har du en grundläggande förståelse för Skolfederationens uppbyggnad, standarden SAML 2.0 och tekniken för federerad inloggning och single sign-on. Du vet även hur man planerar för införande, är orienterad om säkerhets- och ansvarsfrågor och känner till var man hittar viktig information och dokumentation.

Läs mer och anmäl dig till kursen.

Avslutningsvis välkomnar vi värmländska Sunne kommun som ny medlem!

Du kan alltid dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter: #skolfed eller  @skolfederation (och följa facebook.com/skolfederation)!

Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige. Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation.

iis_logotyp.png