skolfederationsnytt-logo.png


johanna-karlen_skl.jpg

SKL efterlyser samordning

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL,vill stötta och underlätta för sina medlemmar att driva digitaliseringsprojekt. Vi träffade Johanna Karlén (bilden) för att höra hur SKL ser på nuläget. 

Johanna Karlén har en bakgrund som lärare och IKT-samordnare och arbetar som projektledare på SKL där hon fokuserar på skolans digitalisering. Hon är involverad i såväl arbetet med konkreta verktyg som i förändringsledningsarbete, vägledningar och stöd för att öka beställarkompetensen.

- Det finns flera faktorer som driver på utvecklingen just nu; förslag på digitaliseringsstrategier samt förändringar i läroplanerna med inslag av programmering i undervisningen, lärarbrist och inte minst nyanländas behov av snabb kunskapsinhämtning, säger Johanna Karlén.

Skolverkets förslag till strategi och förändringar i styrdokumenten är välkomna och viktiga, men SKL efterlyser en tydligare nationell samordning för skolans digitalisering.

En annan pådrivande faktor är den statliga utredning som bland annat analyserar förutsättningarna för att digitalisera de nationella proven.


Är ni redo?

En uppdatering av skolans styrdokument pågår för fullt. Just nu arbetar Skolverket med att beskriva digitala kompetenser och förmågor på ett tydligare sätt i ämnesplanerna. Kanske blir några av dem verklighet redan till höstterminen?

Så det är hög tid att lägga grunden till, alternativt att förbättra, din verksamhets digitala infrastruktur, till exempel genom att uppfylla nationella it-standarder, få ordning i registren, samt fixa säkrare och enklare inloggningsförfarande för elever och lärare. Utifrån våra medlemmars erfarenheter så är det själva förarbetet som kan ta tid, själva tekniken och implementationen går oftast snabbt.

På webbplatsen skolfederation.se samlar vi verktyg, medlemmars erfarenheter och goda exempel. Här hittar du bland annat exempel på projektplanering, vägledning med exempelvis skattningsverktyg och informationsklassificering för skolledare samt konkreta teknik-tips från gänget bakom skolportalen Arena för lärande.

skolfederationskurs.jpg


Årets första kurs: 7 februari

Första steget är att skaffa medlemskap i Skolfederation och sedan att anmäla sig till introduktionskursen. Kurstillfällen före sommaren är torsdagen 7 februari i IIS lokaler på Ringvägen 100 i centrala Stockholm och torsdagen den 20 april i IIS nya lokaler på Hammarby Kaj.

Kursen består i en heldag kl 9.00 - 16.00 och är kostnadsfri för medlemmar i Skolfederation. Lunch ingår. Passa på att börja det nya året med en kickstart!

Efter kursen har du en grundläggande förståelse för Skolfederationens uppbyggnad, standarden SAML 2.0 och tekniken för federerad inloggning och single sign-on. Du vet även hur man planerar för införande, är orienterad om säkerhets- och ansvarsfrågor och känner till var man hittar viktig information och dokumentation. Det är så klart också ett utmärkt tillfälle att fråga om det du undrar över samt att nätverka med andra deltagare.

Läs mer och anmäl dig till kursen!

Du kan alltid dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter: #skolfed eller  @skolfederation (och följa facebook.com/skolfederation)!

Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige. Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation.

iis_logotyp.png