skolfederationsnytt-logo.png


god-helg-fr-federationer.jpg

Tack för i år - nu blickar vi framåt!

Vi vill passa på att önska alla medlemmar i Skolfederation en riktigt god jul och riktar ett varmt tack till alla som arbetat under året med erfarenhetsutbyten, informationsträffar, kurser och Internetdagarna och inte minst tack till alla er som sprider kunskap om samverkan, standard och federationstjänster! 

Det nya året, 2017, kommer att bli spännande med förberedelser inför de nationella satsningar som börjat ta form under hösten, och som vi kommer att återkomma till och berätta mer om efter årsskiftet. Det blir även nya utmaningar i form av faktainhämtning, förberedelser och tillämpning inför den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla nästkommande vår!
 

Nya medlemmar

Nu är vi totalt 182 medlemmar i Skolfederation och några till är på väg in innan året är slut! Vi välkomnar följande tillskott: Elevspel.se, Webbstjärnan, samt kommunerna Vetlanda, Knivsta, Österåker och Flen.


Nya kursdatum för våren

Introduktionskurser i Skolfederation går av stapeln i Stockholm torsdagen 7 februari i IIS lokaler på Ringvägen 100 och torsdagen den 20 april i IIS nya lokaler i Hammarby Kaj 10. (Internetsstiftlesen och tillika federationsoperatören IIS kommer alltså att flytta till för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler under våren! Vi kommer att presentera detta närmare när det blir aktuellt.) Läs mer och anmäl dig till kurs här


Artikel i IT-pedagog 

Det är alltid behändigt att ha en artikel att dela när man behöver informera till exempel kollegor, kunder eller beslutsfattare om fördelar med Skolfederation.

Det här är en artikel från IT-pedagog.se som nyligen publicerats: Läs artikel!

Du kan alltid dela med dig av reflektioner, funderingar och insikter: #skolfed eller  @skolfederation (och följa facebook.com/skolfederation)!

Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av IIS - Internetstiftelsen i Sverige. Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation.

iis_logotyp.png