skolfederation_logotyp.jpg
kalender.jpg

Hjälp oss fylla vår kalender för 2015!

Välkommen till ett nytt år och en ny termin med Skolfederation. Den svenska skolan befinner sig nu i en brytningstid mellan traditionella analoga och nya digitala arbetssätt. Nu efterlyser vi fler kommuner som vill dela med sig av sina erfarenheter kring detta. Tidigare år har vi haft flera lyckade erfarenhetsutbyten kring Skolfederation i Sandviken, Uppsala, Härryda och Sundsvall. Är ni också intresserade av att anordna ett erfarenhetsutbyte? Ta en titt i vår guide Erfarenhetsutbyte Skolfederation eller kontakta info@skolfederation.se. .SE hjälper gärna till med planering, genomförande och uppföljning.

workshop.png

Workshop om SCIM för grupp- och klasshantering

Den 28 januari klockan 9:30 – 12:00 arrangerar .SE en workshop om hur man använder den nya standarden SCIM (System for Cross-domain Identity Management) för livscykelhantering i federationer. Syftet är att utvärdera SCIM som standard för användning inom Skolfederation och eventuellt fastställa en plan för fortsatt arbete. Workshopen kommer både att behandla behovet av SCIM och diskutera tekniska lösningar. Det är gratis att delta. Workshopen vänder sig till e-tjänsteleverantörer, integratörer och kravställare hos skolhuvudmän i Skolfederation. Läs mer eller anmäl dig direkt.

digitalisering_av_skolan.jpg

Digitalisering av den svenska skolan ställer krav på infrastrukturen

Arbetet med att ta fram en internetagenda för Sverige fortsätter. Ett av de centrala områdena är digitaliseringen av skolan. Och vi står inför en gigantisk utmaning. För att kunna dra full nytta av digitala läromedel och resurser i en skola där alla eleverna har sin egen IT-utrustning behöver vi nu utveckla pedagogik, utbildningsmaterial, skolplattformar och den tekniska infrastrukturen för skolan. Nu har vi påbörjat arbetet med att identifiera behoven för att ta fram en generell kravspecifikation för skolans internetinfrastruktur. Fortsättning följer framöver!

Skolfederation tillhandahåller en infrastruktur för inloggning som gör e-tjänster enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor.

Skolfederation drivs av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation. 

logo.png

Vill du inte ha nyhetsbrevet, avprenumerera här.