skolfederation_logotyp.jpg

skolfed_seminarium_sundsvall.jpg


Nyligen genomfördes ett uppskattat och välbesökt seminarium i Sundsvall med särskilt fokus på erfarenheter och fortsatta planer för användning av digitala lärresurser. Alla presentationer från Åkersviksskolans aula finns nu till allmän beskådan på vår webbplats. Material från dagen och mera utförlig dokumentation hittar du på utveckling.sundsvall.se. Under seminariet befann sig även Sundsvalls Tidning på besök. Ett referat från det som sades finns att läsa här.

Blyertspennan för en tynande tillvaro i skolan 


gleerups.jpg

Martin Ljungström på Gleerups förlag ser Skolfederation som en möjlighet att få till stånd en ökad användning av digitala lärverktyg. Något som i förlängningen även gagnar de som har skolan som arbetsplats. Läs intervjun i sin helhet på vår hemsida skolfederation.se. Där hittar du även en äldre intervju med Peter Falkheden på förlaget Studentlitteratur, som också jobbar med digitala lärverktyg. 

Är du nyfiken på tekniken bakom Skolfederation? 


metadata.jpg

Vill du veta mer om utveckling och nya funktioner i den tekniska plattformen? Läs gärna våra tekniska nyhetsbrev! Om du har missat dem så ligger du bara två brev efter än så länge, men vi har mer på gång så läs nu – annars blir det mycket att läsa ikapp. De tekniska nyhetsbreven hittar du här.

Huvudmän och leverantörer säger sitt 


enkat_undersokning_manniskor.jpg

Skolfederation har nu genomfört sin första medlemsundersökning. Den har givit många bra synpunkter inför det fortsatta arbetet och visar också att man generellt är mycket nöjd med federationen. Resultatet finns publicerat att ta del av här.

Hjälp oss att sprida nyhetsbrevet

Du har fått det här nyhetsbrevet eftersom du tidigare anmält intresse via Skolfederation.se. Tipsa gärna kolleger och andra i era kontaktnät som ni tror skulle kunna vara intresserade av att ta del av informationen! Allt man behöver göra för att börja prenumerera är att fylla i sin e-postadress på Skolfederations förstasida.

Skolfederation tillhandahåller en gemensam inloggningstjänst som gör tjänsterna enkelt åtkomliga för elever och lärare i svenska skolor. Skolfederation drivs av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Du har fått detta mejl eftersom du anmält intresse för Skolfederation. Vill du inte ha dessa nyhetsbrev, avprenumerera här.