Skolfederation upphör erbjuda tilläggsavtalet mini!

13 mar, 2023

Från och med 13 mars 2023 är det inte längre möjligt att teckna tilläggsavtalet mini för medlemskap i Skolfederation.

Skolfederation mini togs fram som ett kostnadsfritt alternativ för de skolor som ingått i Skolverkets försöksverksamhet eller andra som velat delta i förberedelserna för Digitala Nationella Prov (DNP). Försöksverksamheten pågår året ut och upphör från och med 2024.

Notera att en skola måste vara medlem i en identitetsfederation för att elever och lärare ska kunna logga in och genomföra ett digitalt nationellt prov. Skolfederation är idag den enda för Sveriges grundskolor, gymnasieskolor och verksamheter inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som uppfyller Skolverkets krav.

Läs mer här om hur din skola blir medlem i Skolfederation.