Driftinformation om Federationsadmin – driftstörning avhjälpt!

22 sep, 2022

Den tidigare driftstörningen är nu avhjälpt! Federationsadmin är tillgänglig samt Anvisningstjänst och metadata är åter möjliga att uppdatera.

För kontakt och frågor: info@skolfederation.se


Information per den 22 september 2022:

Federationsadmin ligger för närvarande nere. Anvisningstjänsten och metadata är tillgängliga men går inte att uppdatera. Arbete pågår just nu med att felsöka.

Behöver din organisation uppdatera eller ladda upp nytt metadata hänvisar vi till sidan för Lämna nytt metadata och avsnittet lämna metadata manuellt.

Gäller det metadata för Moa-federationen kan du manuellt göra det via den här länken.

Så snart felet är hittat och åtgärdat kommer vi att informera här.

För kontakt och frågor, mejla till: info@skolfederation.se