Korrigerad version av SS 12000:2020 publicerad

18 aug, 2022

I augusti 2022 publicerades ett korrigendum till standarden (SS 12000:2020/korr 1:2022). Korrigendumet innehåller rättelser då diskrepanser upptäckts mellan PDF-filen och Yaml-filen av standarden. Utförda rättelser redovisas i bilaga E i korrigerad version av standarden.

Den korrigerade versionen av standarden, SS 12000:2020/korr nr 1:2022, ersätter SS 12000:2020.

Läs mer om standarden SS 12000 på SIS webbplats.

Påminnelse för att svara på remissen för TS-Order

Till alla er som planerar att svara på remissen för TS-Order (SIS-Remiss 23174 – Remiss ftSIS/TS 104-1:2022 Informationshantering – Datautbyte vid beställning och leverans av digitala lärresurser – Del 1: Order mellan återförsäljare och tjänsteleverantör) är sista svarsdag den 31 augusti. Har ni inte tagit del av svarsunderlaget går det bra att kontakta info@skolfederation.se så hjälper vi till att vidarebefordra detta till er.