Nyhetsarkiv för 2022

Driftstörning hävd

2022-12-22 11:40:22

Den tidigare driftstörningen är från och med idag den 22 december 2022 hävd och e-tjänsterna Federationsadmin och Validatorn är åter i gång. En tidigare incident Läs mer

Korrigerad version av SS 12000:2020 publicerad

2022-08-18 10:24:29

I augusti 2022 publicerades ett korrigendum till standarden (SS 12000:2020/korr 1:2022). Korrigendumet innehåller rättelser då diskrepanser upptäckts mellan PDF-filen och Yaml-filen av standarden. Utförda rättelser Läs mer

Kontosynk blir Moa

2022-03-11 08:02:38

Skolfederations lösning Kontosynk etablerades för att möjliggöra maskin-till-maskin-autentisering som grund för säker provisionering av användare från skola till leverantör. Namnet Kontosynk är något missvisande då Läs mer