Sammanställning från höstens diskussioner finns publicerad!

4 dec, 2020

Under höstens seminarier har deltagare fått möjlighet att diskutera frågeställningar relaterade till temat för dagen. Inslaget har varit mycket uppskattat och man har generöst delat med sig av synpunkter, erfarenheter och problem man står inför. Under diskussionerna har vi fört anteckningar och av dessa har vi sammanställt en rapport som nu är publicerad. Rapporten finns här och den går bra att sprida till personer som du tycker har nytta av att ta del av den. Under det sista av höstens seminarier, den 8 december kommer Jan Hylén, Education Analytics som författat rapporten att dela med sig av innehållet.