Vilket ämne är viktigt att vi tar upp under våren?

11 nov, 2020

Skolfederation fortsätter under våren med seminarier för skolans digitalisering. Vilket ämne tycker du är viktigt att vi tar upp? Svara i enkäten innan den 4 december, vi presenterar förslagen under det sista seminariet den 8 december om Samverkan och fortsatt stöd för skolans digitalisering.

Klicka här för att komma till enkäten.