Hantering av skolans personuppgifter – seminarium onsdag 7 oktober 09:00-12:00

5 okt, 2020

Skolans snabba digitalisering och GDPR gör att frågan om en effektiv och säker hantering av personuppgifter har kommit allt högre upp på dagordningen. Men vilka krav ställer egentligen GDPR på skolans personuppgiftshantering, vilka är riskerna och hur kan de mildras? Mötet inleds med att diskutera GDPR:s krav på skolans personuppgiftshantering. Därefter identifierar vi tillsammans olika risker för skolans personuppgiftshantering. Målsättningen är att få en gemensam bild av kraven och medvetandegöra riskerna.

Den gemensamma bilden ska även kunna tjäna som ett framtida underlag för ert arbete med att hantera och mildra riskerna. Läs mer här om seminariet.