Seminarier om skolans digitalisering hösten 2020

21 sep, 2020

På onsdag den 23 september 2020 drar Skolfederation igång med det första av nio seminarier om skolans digitalisering. Seminarierna vänder sig till skolhuvudmän och ger en möjlighet att diskutera utmaningar och ta del av redan fungerande lösningar.

I centrum för seminarierna står ni alla skolhuvudmän som vill dela med er av era tankar och erfarenheter. Därutöver bidrar även Skolverket, SKR, Datainspektionen, Sambruk och vissa fall även leverantörerna till diskussionen med spännande presentationer. I finalen den 8 december knyter vi samman säcken med att summera hösten och sortera ut vilka de stora utmaningarna är och hur ser ett effektivt stöd ut och vem ska ge stödet?

Du är varmt välkommen att delta och ge dina synpunkter. Lär mer här och anmäl dig till ett eller flera seminarier. Eller varför inte alla? Samtliga sker digitalt och är tre timmar långa mellan kl. 09:00-12:00, med en god blandning av presentationer, panelsamtal och gruppdiskussioner.