Delta i Skolfederations seminarier under hösten 2020

14 sep, 2020

Skolans digitalisering är en stor och långsiktig utmaning för hela sektorn. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet.

Skolfederation bjuder in till en serie seminarier under hösten, där skolhuvudmän kan mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför. Ju fler som kan vara med och samverka desto bättre.

Vi välkomnar alla skolhuvudmän att delta i seminarierna! Här kan du läsa mer om varje seminarie och anmäla dig.