Distansmöte – nytt koncept för erfarenhetsutbyten!

2 apr, 2020

panelsamtal under erfa i vasteras

Panelsamtal under erfarenhetsutbyte i Västerås 19 februari. Nu antar vi utmaningen att genomföra lika lyckade möten på distans!

Skolfederation förnyar sitt koncept att genomföra erfarenhetsutbyten! Nu omfattar även konceptet att genomföra erfarenhetsutbyten på distans. Vi erbjuder skolhuvudmän att stå som värd för mötet och Skolfederation hjälper till med teknik och hantera anmälningar. Vi stöttar gärna med innehåll och att sätta samman en innehållsrik agenda för dagen. Konceptet med distansmöten är ett sätt för Skolfederation att snabbt kunna hjälpa skolhuvudmän att nå ut regionalt för att tillsammans med andra skolhuvudmän diskutera och hitta gemensamma lösningar på aktuella ämnen och utmaningar!

Ängelholms kommun först ut att stå som värd

Först ut att stå som värd för ett erfarenhetsutbyte på distans är Ängelholms kommun. Den 12 maj mellan kl. 09:00 och 15:00 bjuder vi in skolhuvudmän som har regional anknytning att delta och dela med sig av sina erfarenheter. Agenda och anmälan publiceras inom kort.

Är din kommun intresserad av att stå som värd för erfarenhetsutbyte på distans är du varmt välkommen att kontakta info@skolfederation.se.