Lösningar för skolans personuppgiftshantering – erfarenhetsutbyte i Västerås 19 februari

17 dec, 2019

Personuppgiftshantering inom skolan blir en allt större fråga när nu skolans processer digitaliseras. Inte minst aktualiserar Skolverkets digitaliserade nationella prov behovet av att hitta effektiva lösningar. Några skolhuvudmän har kommit igång med arbetet men mycket arbete återstår. Västerås stad stod som värd för ett erfarenhetsutbyte den 19 februari och nedan kan du ta del av de presentationer som gavs under dagen.

Västerås Stad – Personuppgiftshantering i Västerås

Föreningen Sambruk – Säker hantering av personuppgifter inom skolan för extern kommunikation

Göteborgsregionen (GR) – Digital licenshantering

Uppsala kommun – Uppsala kommuns inloggningslösningar

Palle Girgensohn – SS 12000

Agendan till eventet kan du läsa här.