Lösningar för skolans personuppgiftshantering – erfarenhetsutbyte i Västerås 19 februari

17 dec, 2019

Personuppgiftshantering inom skolan blir en allt större fråga när nu skolans processer digitaliseras. Inte minst aktualiserar Skolverkets digitaliserade nationella prov behovet av att hitta effektiva lösningar. Några skolhuvudmän har kommit igång med arbetet men mycket arbete återstår. Västerås stad står som värd för ett erfarenhetsutbyte den 19 februari där du är välkommen att dela med dig av hur man hanterar personuppgifter i din skola och även ta del av andras sätt.

Agendan finns här och du hittar även en länk att anmäla dig till eventet.