Medlemsavtal för Skolfederation uppdaterade

6 dec, 2019

Skolfederations respektive medlemsavtal för Användarorganisation och Tjänsteleverantör har uppdaterats för att inkludera Skolfederations nya federerade provisioneringslösning, Kontosynk. Kontosynk är en ny teknisk lösning inom Skolfederation som möjliggör säker autentisering av servrar och säker överföring av skolans information till tjänsteleverantörer, exempelvis användarkonton och skolans struktur, och är kostnadsfri för betalande medlemmar i Skolfederation.

Skolfederations medlemmar behöver inte vidta någon åtgärd i samband med det uppdaterade avtalet, utan det nya avtalet inkluderar bara en kortare beskrivning av Skolfederations provisioneringslösning samt definition av ny Teknisk bilaga 6 som deklarerar Skolfederations krav på medlemmar som tekniskt ansluter sig till lösningen.

Vid frågor, kontakta info@skolfederation.se.