Swedish Edtech Industry lanserar ett stöd för upphandling av digitala tjänster!

14 nov, 2019

Skolans digitala ekosystem är komplext och ställer stora krav på huvudmännens beställarkompetens, liksom på leverantörskompetens. 

Ett område som lyfts är informationsöverföring där standarder är en lösning för att till exempel undvika dubbelregistreringar. Här kan ett upphandlingsstöd underlätta för en skola att kravställa för att effektivisera och säkert hantera sin data. Felaktiga beställningar kan resultera i att man investerar i it-system som inte stödjer verksamhetens mål och utveckling. Nu lanserar branschorganisationen Swedish Edtech Industry ett stöd som ska underlätta upphandling av en effektiv och smart digital arbetsmiljö för skolan.

Länk till pressmeddelandet

Länk till Edtechkartan