Uppdaterad information! Byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst inklusive Skolfederation Trial

13 jun, 2019

*** Problemet att hämta metadata som rapporterades i fredags har hanterats. Se vidare information under Skolfederations driftinformation.

Skolfederation har tidigare informerat om byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst. Idag 13 juni, kl. 10.00 börjar den nya IP-adressen 157.180.241.5 att gälla.

 

Vi vill göra er uppmärksamma på följande:
Vad: Byte av IP-adress för metadata och anvisningstjänst. Ny IP-adress 157.180.241.5
När: 13 juni 2019 kl. 10.00
Hur: Ompekning i DNS.

 

Vem påverkas: Samtliga instanser som laddar metadata inklusive Skolfederations Trialmiljö.

 

Följande åtgärder krävs:

 

• Säkerställa öppning av brandvägg för nya IP-adressen: 157.180.241.5 (brandväggen får ej blockera den nya IP-adressen).
• Omstart efter 10.05 den 13 juni av IdP/SP för att säkerställa att man pratar med rätt IP-adress, rekommenderas.

 

Vänligen notera att den gamla testdatabasen är tömd. För Skolfederation Trial krävs att nytt metadata laddas upp.

 

Länk till anmälan Trial.

 

Den gamla IP-adressen släcks ner den 25 oktober 2019.

 

Läs nyhetsbrevet här.