Skolans automatiserade informationshantering på nätverksdagen 10 juni i Västerås

20 maj, 2019

Västerås arrangerar nätverksdagen tillsammans med Internetstiftelsen och berättar om sitt arbete med informationshantering. Vi kommer också att diskutera automatisering av skolans informationshantering i närtid såväl i ett längre perspektiv.

Egil (Elever och grupper i läromedel) har nyligen lanserats och hjälper skolor att standardiserat och automatiserat hantera elevkonton hos leverantörer av digitala läromedel och prov. Det är dock inte bara i de situationer elevdata behöver hanteras standardiserat och automatiserat. En skola hanterar dagligen stora mängder elevdata och det är därför viktigt att sätta automatisering av skolans informationshantering i ett större perspektiv. Nyckelord är öppna standarder, automatisering och säkerhet för den personliga integriteten.

Anmäl dig och läs mer om dagen här.