Goda nyheter för dig som vill bli medlem i Skolfederation mini och endast nå Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov

20 maj, 2019

Nu finns tilläggsavtalet för Skolfederation mini klart och publicerat på Skolfederations webbplats.

I syfte att sänka trösklarna inför det obligatoriska införandet av digitala nationella prov erbjuder vi er som är skolhuvudmän instegsvarianten Skolfederation mini. Skolfederation mini består av ett tilläggsavtal där ni som medlem lovar att endast använda Skolfederation för uppkoppling mot Skolverket och i gengäld är medlemskapet i Skolfederation kostnadsfritt.

Det är enkelt att i framtiden bli ordinarie medlem i Skolfederation och få tillgång till alla digitala läromedel som din organisation har avtal med genom att säga upp tilläggsavtalet. Läs mer om fördelarna med att vara medlem i Skolfederation här.

Är din skola med i Skolverkets försöksverksamhet och avser bli medlem i Skolfederation mini kan du redan nu teckna avtal och påbörja processen att göra den tekniska anslutningen. Lär mer här om hur du kommer i gång!