Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet överlämnad till regeringen

19 mar, 2019

Den 18 mars överlämnades Nationella handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet till regeringen! Handlingsplanen är resultatet av ett årslångt samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Skolverket och en bred samverkan mellan näringslivet och skolväsendet. Den har mynnat i 18 förslag på nationella initiativ och aktiviteter som utgår från den samlade behovsbilden. Läs mer och ladda ner handlingsplanen här.