Kom igång med Skolfederation – en viktig förberedelse för digitala nationella prov

28 jan, 2019

Det är dags att börja förbereda skolan för digitala nationella prov. Skolverket har publicerat information om vad ni behöver planera för inför starten.

Att komma igång med Skolfederation är ett riktigt bra sätt att förbereda sig på.

  • Skolfederation är en lösning från Internetstiftelsen och den kommer att kunna användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov, nämner Skolverket i sin information.

För att komma igång, kan ni börja i Skolfederations testmiljö. Den är kostnadsfri och kräver inget avtal. Fråga er skolsystemsleverantör eller systemintegratör om uppkoppling mot Skolfederation.

 

Läs mer om förutsättningarna för digitala nationella prov på Skolverkets webbplats

https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digitala-nationella-prov/forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov

 

Läs mer om hur ni kommer igång med Skolfederation

Läs mer om instegsversionen av Skolfederation DNP, som är kostnadsfri

Här samlar vi information om Skolfederation och digitala nationella prov