Provisionering av elevkonton för digitala läromedel – lansering av Egil!

22 jan, 2019

Egil är klienten alla väntar på och som är lösningen på hanteringen av elevdata mellan skolor och läromedelsföretag. Tack vare att en delmängd av SIS-standarden SS 12000 har använts som strukturerar elevdata, hanteras informationen enligt dataskyddsförordningen GDPR. SCIM-standarden överför informationen automatiserat och säkert mellan skolhuvudmannens klient och leverantörens SCIMserver.

 

Se filmerna från eventet nedan:

 

Egil? Skolfederation? SS 12000? Vem gör vad? – Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Nyttan med SS 12000 och varför standarder för skolan behövs – Palle Girgensohn, Pingpong

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Demo av Egil mellan huvudman och tjänsteleverantör – Stefan Norberg, Nomp och Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Digital tilldelningscentral – en pilot från Liber –  Tobias Buchmann och Jonas Dahlqvist, Liber

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Presentation av Egilklienten – Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Egil i ett bredare perspektiv – Robert Sundin, Internetstiftelsen

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Kontoprovisionering med andra klienter – Jakob Skogholm, ILT

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Digitala nationella prov och behovet av kontoprovisionering – Edin Nuhic, Skolverket

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Skoldigiplan – Tilsith Lacouture, SKL

Se presentationen på YouTube
Ladda ner och läs

 

Vad är skolans behov och utmaningar med kontoprovisionering?

Behov, nytta och möjligheter med SS 12000 – Panel med läromedelsföretag och skolhuvudmän. Moderator: Eva Sartorius, Internetstiftelsen

Se presentationen på YouTube