Skolfederation och automatiserad kontohantering för sju kommuner i Jämtland

10 dec, 2018

Bild 1: Idag används 2-faktorsinlogging till IST och Unikum med hjälp av Mobilt BankID, PhenixID Pocket Pass samt PhenixID One Touch.

Sju kommuner i Jämtland stod inför en gemensam utmaning att hantera sina digitala tjänster för elever och pedagogisk personal. I kommunerna fanns olika tekniska plattformar för elever såväl som för personal och det fanns ett behov av implementering till ett antal federationer samt en tvåfaktorsautentisering som var plattformsoberoende.

Plattformen går under namnet Zappa eller Z Online som kommer från Jämtlands länsbokstav Z.

Standardiseringar som Skolfederation, SAML 2.0 och OpenID Connect har tillsammans med lösningar från PhenixID resulterat i en inloggningsportal ”Zappa” som hanterar elever och personal samt vårdnadshavare med en bred variation av inloggningsmöjligheter, bland annat 2-faktorsinloggning* till IST och Unikum.

Till detta har även en inloggad elev/personal/vårdnadshavare single sign-on mellan applikationer efter att man har på ett starkt sätt bevisat vem man är. Detta innebär att man bara loggar in en gång och får automatiskt tillgång till de applikationer man har rätt till enligt anslutna databaser.

“Kombinationen av Zappa’s och PhenixID’s lösning har förenklat kontoskapande, administration och hantering i våra verksamhetssystem. Med lösningen blir kommunernas elevregister källsystem och facit för både när konton skapas och framförallt när konton skall tas bort. Genom den autentiseringslösning som byggts ser vi en stor potential för skolans användare, pedagoger och elever, i att på enkelt sätt komma åt de resurser som man är behörig till. Alla flöden är helt automatiserade. En ytterligare fördel vi ser är att autentiseringen är dynamiskt anpassad till varje applikations säkerhetskrav.“

Thomas Höjvall, Verksamhetsutvecklare Åre kommun

 

 

Läs mer om denna lösning på PhenixID’s webbplats.

*2-faktorsautentisering betyder att minst två oberoende faktorer krävs för att verifiera en identifiering. Två av följande faktorer används som autentiseringsunderlag vid tvåfaktorsautentisering:

  • Något du vet (t ex lösenord)
  • Något du har (smart kort, kryptonyckel)
  • Något du är (fingeravtryck eller annan biometri)