Skolfederation DNP – kostnadsfri anslutning till Skolverket!

3 dec, 2018

Skolfederation är en möjlighet att nå digitala läromedel och prov med bara en inloggning, så kallad Singel sign-on. Regeringen har under 2018 i samband nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet #skolDigiplan, givit Skolverket i uppdrag att digitalisera de nationella proven. För dig som är medlem i Skolfederation kommer möjligheten att ansluta till Skolverket för att nå digitala nationella prov ingå i medlemsavgiften, i takt med att Skolverket finns med i Skolfederation.

Skolfederation har beslutat att även erbjuda kommuner, skolor och skolhuvudmän som inte är medlemmar i Skolfederation, en kostnadsfri möjlighet att ansluta till Skolverket och digitala nationella prov (DNP) i den takt Skolverket finns med. Vi kallar möjligheten Skolfederation DNP! Det innebär att man som skolhuvudman endast använder Skolfederation för att koppla upp sin organisation mot Skolverket.

Är din kommun, skola eller skolhuvudman intresserad av att ansluta till Skolfederation DNP ber vi dig att skicka en intresseanmälan genom att fylla i formuläret här. Det går också bra att kontakta oss på info@skolfederation.se om du har frågor.

För att nå alla digitala tjänster som är med i Skolfederation krävs att man som skolhuvudman blir ordinarie medlem i Skolfederation enligt prislistan. Väljer man att börja med en anslutning till Skolfederation DNP består steget från den kostnadsfria DNP-varianten till ett ordinarie medlemskap, endast av en underskrift av ett anslutningsavtal.

Tveka inte att kontakta oss på info@skolfederation.se om ni har frågor.