AV Media Kalmar tar tag i skolans digitalisering!

26 okt, 2018

AV Media är en länsövergripande central funktion för kommunerna runt Kalmar (Höglandet). 12st kommuner ingår varav en, Nybro kommun, har precis kommit igång med Skolfederation. AV Media i Kalmar är drivande i skolans digitalisering och ser stora fördelar med att samordna digitaliseringen.

Jenny Christiansson är digital skolutvecklare vid AV Media Kalmar och det var Jenny som såg till att Skolfederation den 3 oktober 2018 fick möjlighet att resa till Kalmar för att informera de närvarande kommunerna om Skolfederation.

Jenny berättade för oss om bakgrunden till hennes initiativ:

”Under året som gått har en en hel del hänt som betydligt tydligare ställer krav på skolan vad gäller digitalisering. Reviderad läroplan, beslut om digitala nationella prov och GDPR gör att det inte längre går att ducka denna utveckling i skolan. Samtidigt vet vi att om vi bara trycker ut digitala enheter i skolan utan en väl utarbetad plan och strategi blir det rörigt och resultaten går ner. Vi som arbetar med skolutveckling och digitalisering på en mer övergripande nivå har ett ansvar att se till så att arbetsmiljön för lärare och framför allt elever är så bra som möjligt. Vi går mer och mer över till att ha våra lärverktyg i en digital miljö och den blir lätt rörigt och det är svårt att få en tydlig överblick över lärmiljön. Här kommer skolfederation in som ett sätt att underlätta inloggning och ge struktur för de verktyg och resurser elever och lärare använder. Vi får också bättre förutsättningar att kontrollera hur personuppgifter hanteras samt att få säkrare system för hur vi generellt hanterar elevers data.

Jag tycker också frågan om att använda standarder är en viktig fråga. Jag vill driva på så att vi inte bidrar till inlåsning och därmed också en fördyring av digitala verktyg. Som inköpare har man möjlighet att ställa krav på att tjänsterna man vill köpa följer gällande standard. På så sätt kan vi lättare få systemen att prata med varandra och vi kan lättare byta ut dem om vi hittar billigare och bättre lösningar. Vi ser en minskad tillgång av läromedel generellt för elever och skolans budget ofta ansträngd. Här behöver vi välja vägar som inte leder till ytterligare fördyring av läromedel och lärverktyg.

Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet men det finns en stor vinst i samarbete och att lära av varandra. Nybro är den första kommunen som gått med och redan här ser vi hur deras erfarenheter kan vara till hjälp för andra som vill göra en anslutning till Skolfederation”.

Här finns Roberts presentation: Kalmar 3 okt 2018