Kickoff för Elevlegitimation 8 oktober 13.00-16.00

13 sep, 2018

Det finns behov av att elever i grundskola och gymnasium kan logga in hos olika parter inom skolsektorn. Tillgång till digitala läromedel och identifiering vid digitala nationella prov är två viktiga exempel!

Samtal om elD för elever har förts vid flera tillfällen, bland annat under Internetdagarna 2017. Nu genomförs ett bredare initiativ för elevlegitimation för att ta nästa steg i utvecklingen. Initiativet består av tre delar: 1) ta fram tillitsramverk, 2) genomföra piloter och 3) kommunicera.

Kickoffen syftar till att samla målgrupperna för initiativet, det vill säga: skolhuvudmän (både kommunala och privata), e-legitimationsutfärdare och ansvariga för digitala tjänster inom skolsektorn som är i behov av stark autentisering.

Initiativet är öppet för alla. Sprid gärna till kolleger och personer som du ser har intresse av elevlegitimation.

Läs hela idébeskrivningen.

Anmäl dig genom att klicka här.